Trenger du tips og hjelp til undervisningen? Her finner du støtte til en hyggeligere og lærerik skolehverdag. - Praktiske og konkrete aktiviteter til grunnskolen.

lære gjennom praksis

Undervisningstjenester

Sjekk tips, undervisningsopplegg og kurs i «Teknologi og design». Dette passer inn i Naturfag, Matematikk, Kunst og håndverk og Arbeidslivsfag. Valgfagene Teknologi i praksis, Produksjon av varer og tjenester, Forskning i praksis finner nyttig stoff her. Dette er fag som kan få et bedre innhold i samarbeid med oss. Vi tilbyr vikartimer og starthjelp i aktuelle fag. Bruk menyen øverst på siden og finn ut mer.

Ta gjerne en prat med meg om itips til praktisk undervisning. Det er mye erfaring og hyggelige opplevelser gjemt bak disse nettsidene. Sjekk alle powerpointene som ligger her gratis.

Nye ideer tar jeg gjerne i mot. Bruk min epost eller ring meg på tlf.95042763