Om

Dette skal bli et et sted der elever, lærere og skole finner hjelp til bedre og praktisk læring.

Sidene er under oppbygging og vil fort endre seg til det bedre.

35 års skoleerfaring skal inn på dette nettstedet, så litt tid vil det ta før dette er omformet til det vi vil presentere.

Øystein E Sandnes

Merpraktisk as

Adresse: Brensleveien 19 6443 Tornes

Org.nr. 915 876 137