Teknologi og design pakken


  • Dette skal være et læreverk i praktiske aktiviteter som både elever og lærere liker og ser nytten av.
  • Læreverket gir konkret og praktisk støtte for å få dette gjennomført. Powerpointer, illustrasjoner, hjelpeark, foto og bøker gjør det hele gjennomførbart. Det sikrer kvalitet i læringsprosessene.
  • Bøkene er laget som utfyllingsbøker til bruk i matematikk, naturfag og kunst & håndverk. Kopieringsavtalen gjør læreverket mer fleksibelt. Kopiering av enkeltsider til ei gruppe i valgfag eller arbeidslivsfag vil da være praktisk og lovlig.
  • Til bøkene følger en fyldig nettressurs. Lærerveiledningen utgis som nedlastbar PDF-fil på nettsiden til merpraktisk.no.
  • Bøkene dekker aktuelle kompetansemål i fagene naturfag, kunst og håndverk og matematikk. Enkelte kompetansemål i arbeidslivsfag og noen valgfag dekkes også i verket.