Bøkene dekker alle trinn i grunnskolen. Teknologi og design som finnes som et integrert emne i kunst&håndverk, matematikk og naturfag, dekkes her. De kan med fordel brukes i valgfag og arbeidslivsfag.

De tre bøkene koster 447 kroner tilsammen, men her får du dem nå for 180 kroner.

Se hva NATURFAGSENTERET sier om bøkene