Trengs vikartimer og starthjelp i aktuelle emner , ta kontakt.

Kurstilbud - Undervisning

Nytt naturfagkurs 2018

Det er stor bredde i de ulike emnene i naturfag. Et fordypningskurs på de fleste feltene tilbyr vi her. Det vil være naturlig med en direkte avtale om emne, slik at vi treffer behovet på skolen. Kjemi, biologi eller fysikk kan vi dekke. Særlig emner i fysikk viser seg å være behov for. Optikk, elektrisitetslære, mekanikk kan bli greiere for både lærer og elev etter et kurs.

Målet med teknologi&design-kursene:

Gi lærerne trygghet i å gjøre praktiske teknologi og designoppgaver med elevene i ulike fag og på ulike trinn. Det gir elevene konkret læring og som er en fin måte å nå kompetansemålene i flere fag. Elevtrivsel er i fokus her.

Hvordan nytte temaet «Teknologi og design» i grunnskolen?

Her blir det tipset om mange ulike måter dette kan gjøres i skolehverdagen. Her vil man kunne snappe opp enkelte retninger som passer din skole.

Målgruppe 1,2,3,4,5 (Se nede på siden)

Fornybare energikilder.

Vi kan lage land- eller havvindmøller. Flere utgaver av vannturbiner er en del av dette kurset. Noen er så enkle at elever i nedre del av grunnskolen lager disse selv.

Målgruppe 1,3,4,5

Plast eller betong.

Ved å arbeide i disse materialene får elevene ny innsikt i stoffer som er en del av deres hverdag. Dette åpner for nye og artige skoleaktiviteter. Vektleggingen i kurset avtales med skolen. Konstruksjoner og design er i fokus.

Målgruppe 1,2,3,4,5

Lær lodding og enkel elektronikk.

Dette liker elevene. Kurset gir læreren trygghet i å gjøre mer på egenhånd. Dette kurset treffer «Naturfag» og valgfagene: «Teknologi i praksis» og «Produksjon av varer og tjenester» samt «Arbeidslivsfag» særlig godt.

Målgruppe 1,2,3,4

Brobygging

Her får dere innsikt i enkle og avanserte måter å gjøre dette på. Et populært dataprogram kan også brukes her. Dette kurset treffer valgfagene: «Teknologi i praksis» og «Forskning i praksis» særlig godt.

Målgruppe 1,3,4,5

Såpe

Koke såpe, forme såpe og såpekopp er sentralt i dette kurset. Denne tredelingen gjør at vi kan gjennomføre deler eller hele opplegget avhengig av tid og sted. Dette kurset treffer «Arbeidslivsfag», «Kunst og håndverk» og valgfaget: «Produksjon av varer og tjenester» særlig godt.

Målgruppe 1,2,3,4,

Målgruppe: Fag kursene passer til (sjekk tallene bak kursene):

  1. Emnet «Teknologi og design» i matematikk, naturfag og kunst&håndverk dekkes grundig her for barnetrinn og ungdomstrinnet.
  2. Arbeidslivsfag finner også relevant innhold her.
  3. Valgfaget «Teknologi i praksis»,
  4. Valgfaget «Produksjon av varer og tjenester»
  5. Valgfaget «Forskning i praksis»

Oppgaver finnes i bøkene Teknologi 1-2-3