Valgfag

Valgfagoppgaver finner dere i bøkene «Teknologi 1-2-3»

Valgfagene «Teknologi i praksis», «Produksjon av varer og tjenester» og «Forskning i praksis» kan finne mye stoff her.